Vi har varit med att bygga varumärken som Felix, Ekströms, Becel Pro-Active, CC Höganäs, Scandlines, Sydkraft, Malaco, MKB, SDS, Öresundsbron, MFF m.m.

Vi bedriver omvärldsbevakning genom att läsa 3 dagstidningar, 2 kvällstidningar, månadsmagasin, veckotidningar.

Vi prenumererar på omvärldsdata avseende vissa kunder.

Vi är med i olika sammanslutningar.

Vi jobbar efter att se möjligheter i stora drag och förutspå en sannolik utveckling, baserad på en nulägesanalys.
Detta kan kallas för omvärldsanalys eller bevakning. Omvärldsanalys är en blandning av dels hur uppdragsgivaren upplever att omvärlden uppfattar företaget och dels vad omvärlden i verkligheten anser om företaget.
Denna samlade bild ligger till grund för vår bedömning av hur företagets kommunikation skall utformas. Omvärlden bevakas kontinuerligt vilket med tiden ger en kvalificerad uppfattning om hur företaget påverkas av omvärlden.

 

Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv