MILJÖPOLICY

Vår verksamhet skall bedrivas på ett resurssnålt sätt och med minsta möjliga inverkan på miljön. Vår syn på miljöfrågorna grundas på kretsloppsprincipen och vår strategi är att steg för steg öka förmågan att hushålla med naturens resurser.

Vi skall tillämpa miljölagstiftningen och följa denna.

Vi skall så långt det är möjligt och ekonomiskt rimligt välja lösningar och metoder, energiformer och distributionssätt som har lägsta möjliga inverkan på miljön.

Miljöarbetet skall bedrivas på ett systematiskt sätt, i syfte att uppnå ständiga förbättringar och förebygga negativa miljöeffekter.

 

Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv
Arkiv